Dörrstängare / Dörrautomatik

Dörrstängare passar för alla typer av ytter-, inner- och branddörrar där en säker och kontrollerbar stängning krävs. Exempel på detta är trappuppgångar, ytterdörrar till butiker/kontor, ytter- och innerdörrar där kodlås/passersystem är monterat samt branddörrar/brandcellsgränser för att förhindra att brand samt rök sprider sig vidare i fastigheten.

För att en dörrstängare ska fungera optimalt är det viktigt att kontrollera hela dörrmiljön med jämna intervaller. Infettning av mekaniska delar, se till så skruvar inte släppt och säkerhetsställa så gångjärn eller dörr inte satt sig.

Säkra Upp AB samarbetar med de ledande tillverkarna inom dörrstängare; DormaKaba samt AssaAbloy och erbjuder serviceavtal av hela dörrmiljön för att säkerhetsställa att garanti och säkerhet är i toppklass.

Dörrautomatik

Säkra Upp AB har ett komplett sortiment av dörrautomatiker från ledande leverantörer såsom Tormax, Dorma, Record, CDVI, ASSA med flera, samt tillbehör av allt såsom sensorlister, armbågskontakter samt radar.

Dörrautomatiker kan delas upp i 3 kategorier;

Slagdörrautomatik:

Den allra vanligaste dörrautomatik. Den är flexibel och passar många användningsområden såsom bostadshus, butiker, allmänna passager, hissar, kontor, allmänna utrymmen med mera. En slagdörrautomatik underlättar öppning av även tyngre dörrar vilket kan vara ett krav i allmänna utrymmen eller för handikappanpassning.

Säkra Upp AB erbjuder service, installation och underhåll av både befintliga samt nymonterade dörrautomatiker för att säkerhetsställa en fungerande dörrmiljö.

Öppning och stängning av slagdörrsautomatiker kan styras på många sätt som exempelvis armbågskontakter, radar, personliga tryckknappar för rörelsehindrade, passersystem eller mobiltelefon.

Vi integrerar självklart erat lås, larm eller passersystem med en nyinstallerad dörrautomatik för en komplett dörrmiljö.

Skjutdörrautomatik:

Automatiska skjutdörrar är särskilt lämpade för entréer och inomhuspartier med stort flöde av persontrafik. Med en automatisk skjutdörr kan du bekvämt beträda en byggnad utan att öppna några dörrar – och du kan smidigt passera även om du drar en kundvagn eller barnvagn alternativt bär resväskor eller shoppingpåsar. Eldrivna skjutdörrar kan ha enkel- eller dubbelflyglig öppning och finns i olika modeller och konfigurationer, vilket gör att skjutdörrar lämpar sig för olika miljöer – från detaljhandel till sjukhus.

Automatiska karuselldörrar:

En inbjudande dörr. Automatiska karuselldörrar är både representativa och eleganta. Karuselldörrar är en stilmarkering i byggnader som vill utstråla format. Automatiska karuselldörrar är lämpliga vid alla dörrar med hög passeringsfrekvens och där energieffektiviteten spelar en viktig roll – dessa dörrar fungerar som en sluss mot kyla och värme.

Säkra Upp AB tillhandhåller skräddarsydda lösningar på skjutdörrar för att optimera eran dörrmiljö.